Arkiv: Svenska skogsarbetareförbundet avd. 50 Östra Uppland, sekt. 8 Hållnäs

 

 

 

 

 

 

Bildad:

1931

 

 

Upphörd:

1965

 

 

 

 

 

 

 

Vid bildandet hette föreningen avd. 462 Hållnäs av Svenska sågverksindustriarbetareförbundet, för att sedan byta namn till samma avdelning av Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet. 1957 bytte föreningen namn till avd. 21 Norra Uppland, sektion 8 Hållnäs av samma förbund. 1963 ändrades avdelningens namn till avd. 50 Östra Uppland, men behöll sektionsnamnet 8 Hållnäs. Förbundet hette då sedan 1962 Svenska skogsarbetareförbundet.

 

1965 slogs sektionen samman med sektionerna i Lövstabruk och Nöttö och bildade sektion 26 Skärplinge av avd. 50 Östra Uppland.

 

Arkivet förvarades fram till och med 2007 på Lövstabruks Folkets Hus.

 

       

 

Alternativa namn:

Svenska sågverksindustriarbetareförbundet avd. 462 Hållnäs

Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 462 Hållnäs

Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 21 Norra Uppland, sekt. 8 Hållnäs

 

 

Arkivets innehåll:

1954-1965

 

 

Antal volymer:

1